پاسخ به سوالات شما :

روابط عمومی061

ایمیل روابط عمومیinfo@tashancity.ir

کیانفر کرمی

 دارای مدرک فوق لیسانس حقوق و شهردار سابق شهر زیدون