پاسخ به سوالات شما :

روابط عمومی061

ایمیل روابط عمومیinfo@tashancity.ir

شورای اسلامی شهر تشاناعضای شورای شهر تشان

جان بورثویک

مالک / رئیس جمهور

هارون غروب

مدیر پروژه

بن سول

مدیر عملیات

امید آنتونی

مدیر پروژه

داوود ارزان

مدیر دفتر

پاو بورثویک

طراح UI/UX

جهان استیون

مدیر بازاریابی پیشرو

آنا کووا

کارشناس تبلیغات پولی

میشلl والرو

مدیر ارشد بازاریابی

گل سرخ توسین

کپی رایتر ارشد

به تیم ما بپیوند