پاسخ به سوالات شما :

روابط عمومی061

ایمیل روابط عمومیinfo@tashancity.ir

شورای اسلامی شهر تشاناعضای شورای شهر تشان

عبدالرحمن باولی بهمئی

علی شجاعی

محسن احسانی

عبدالرحمن باولی بهمئی

بسمه تعالی. به اطلاع میرساند، اینجانب عبدالرحمن باولی بهمئی عضو شورای اسلامی شهر تشان، در سال 59-60 به استخدام آموزش پرورش درآمدم و در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شدم و در سال 67 مسئول شبانه روزی دبیرستان شهید سیتمی و مجتمع رزمندگان شهید ورزنده شده ام. و از سال 70 مدیر دبیرستان سیزده آبان به مدت 7 سال و همچنین 4 سال دبیرستان معراج ضمیمه آن دبیرستان (سیزده آبان)، و از شروع بخشداری تشان از آموزش و پرورش  به وزارت کشور رفتم و 5 سال در بخشداری تشان مشغول فعالیت شدم. به مدت 4 سال معاون دبیرستان رزمندگان شهید عابدنژاد و به مدت 7 سال در مدرسه راهنمایی فرزندان شاهد بودم/

علی شجاعی

 در این شرایط بیشترین نیاز وجود یک زبان مشترک برای تعامل و گفتگو در شورا است و این زبان مشترک در منش و روش شورایی میثاق نامه آیی جز قانون نیست. اگرطالب موفقیت در وظیفه نمایندگی مردم هستیم باید بیشتر بدانیم و بیشتر بخوانیم و از آموزش مسائل شهر خود نه تنها گریزان نباشیم بلکه از آنها استقبال کنیم.بی تردید شوراییان بهتر از هر کس بر این نکته واقفند که از طبقه‌های مختلف اجتماعی با سطح سواد متفاوت با دیدگاه‌ها و سلایق متنوع در کنار هم جمع شده‌اند

محسن احسانی

مهندس محسن احسانی کارشناس ارشد عمران گرایش سازه وعضو نظام مهندسی استان خوزستان ناظر پروژه های بزرگ از جمله تصفیه خانه بزرگ رامهرمز و ابر پروژه خط مترو تهران کرج پیمانکار قرارگاه خاتم در پروژه های متعدد